Mọi thắc mắc về software, website cho your business xin liên lạc 469-733-8574. Xin vui lòng để lại tin nhắn chúng tôi sẻ gọi lại. Cám ơn
Projects Samples Power by www.brandoncode.com
Image 02

KarCheap.com. Một trang web cho xe được sử dụng để bán. Nó là MIỄN PHÍ cho cá nhân. Đối với Đại lý xin vui lòng gọi cho chúng tôi để biết thêm chi tiết

More

This site demostrate how to consume wcf in html and WCF, AngularJS Client Side

More
Image 01

Online Dating. This website uses bootstrap, html5, css3, Wcf service, Web api and jquery

More
Holiday Calendar
Holiday Calendar Sample of holiday calendar.
Detail
Calendar Events
Calendar Event Sample of calendar event or can be used any purpose. Detail
Calendar Appointment
Calendar Appointment Sample of calendar appointment. Detail
HTML Editor
HTML Editor for online news, online magazine or any purpose.

Detail
Gallery
Create gallery photo or video clips using html5, css3, bootstrap .

View
Invoice
Image 19
Create invoice for your business or any purpose . Detail
JGrid and Ajax
JGrid with JQuery and Ajax With Database Northwind Detail
Color Code
To design a website, sometime you need to deal with color. View
AngularJS
Image 19
AngularJS Samples. Angular Grid, WCF and JQuery Detail
File Upload
Upload and download using MVC, HTML5 and Ajax Detail
Location Map
Using GEOIP DB - jQuery. Finding location using ip address View
JQuery
Image 19
Sample Paging using JQuery, HTML, CSS Detail
Schedule on Mobile
Sample of window phone, blackberry,android, mobile with simulator Detail
Calendar on Mobile
Sample of window phone, blackberry,android, mobile with simulator
Grid on Mobile