Course Information

Chúng tôi có một chương tŕnh 5 tháng cho các bạn đả học xong đại học bất cứ ngành ǵ nhưng không phải Computer Science.

chương tŕnh 8-9 tháng cho các bạn học xong lớp 12 trở lên biết tiếng anh một khá về toán


Điều kiện:

1/ Các bạn phải có laptop hoac desktop with windows 2008 or higher riêng. Học ngành này không thể học chung một máy được.

2/ Và đ̣i hỏi các bạn phải có tối thiểu 4-5 tiếng một ngàymỏi ngày để học, thực tậpt́m hiểu trên mạng

3/ Và sẳng sàng học thêm tiếng anh trong lớp nếu tiếng của bạn anh yếu

Bao gồm HTML-CSS, JavaScript-JQuery, .NET, SQLServerAngularJS

 

Session#1

HTML+ CSS + JavaScript + JQuery

PreRequire : NO

12 Hours

ClassSchedule

·                2 hours a day

·                Monday,Wednesday, Friday

·                Time: 10 am to 12 pm

·                OR

·                Time: 2 pm to 4 pm

Session#2

SQLServer 2017

PreRequire : Session #1

30 Hours

ClassSchedule

·                2 hours a day

·                Tuesday,Thursday, Saturday

·                Time: 10 am to 12 pm

·                OR

·                Time: 2 pm to 4 pm

Session#3

.NET2017

PreRequire : Session #1 and Session #2

40 Hours

ClassSchedule

·                2 hours a day

·                Tuesday,Thursday, Saturday

·                Time: 10 am to 12 pm

·                OR

·                Time: 2 pm to 4 pm

Session#4

AngularJS

PreRequire : Session #1 , Session #2 , and Session #3

10 Hours

ClassSchedule

·                2 hours a day

·                Monday,Wednesday, Friday

·                Time: 10 am to 12 pm

·                OR

·                Time: 2 pm to 4 pm

Session#5

Lab with real life project

PreRequire : Session #1Session #2 ,  Session#3  and Session#4

40 - 60 Hours

ClassSchedule

·                2 hours a day

·                Monday,Wednesday, Friday

·                Time: 10 am to 12 pm

·                OR

·                Time: 2 pm to 4 pm

 

USCademy bảo đảm các bạn sẽ có việc sau khóa học, chúng tôihợp tác với nhiều văn pḥng t́m việc cho ngành này cho các bạn ở Mỹ. Nếu ở Viet Nam chúng tôi tin rằng các hăng sẽ rất vui nhận các bạn sau khi hoàn thành khóa học của chúng tôi.

Đ ể trở thành một lập tŕnh viên, bạn cần ít nhất 4 giờ mỗi ngày để làm việc và thực hành những ǵ bạn đă học. Bạn có thể đặt câu hỏi bất cứ lúc nào bằng cách gửi câu hỏi của bạn bằng tin nhắn ứng dụng của chúng tôi.

Bạn vẫn được tiếp tục hổ trợ để truy cập sở kiến thức của chúng tôi ngay cả sau khi bạn hoàn thành khóa đào tạo.

 

Lịch tŕnh học 5 tháng sẽ bắt đầu vào ngày 04 tháng 3 năm 2019

Lịch tŕnh học 9 tháng sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 3 năm 2019

Học phí

Hiện tại cho khóa học tháng 04 này USCademydíscount là 50% cho cả hai chương tŕnh.
Chương tŕnh 5-6 tháng học phí sẽ là $1,750

1.      Tháng đầu tiên với số tiền là $150 (due the first day in class)

2.      Tháng thứ 2 : $250

3.      Tháng thứ 3 : $300

4.      Tháng thứ 4 : $350

5.      Tháng thứ 5 : $350

6.      Tháng thứ 6 : $350

Chương tŕnh 8-9 tháng học phí sẽ là $2,500

1.      Tháng đầu tiên với số tiền : $150 (due the first day in class)

2.      Tháng thứ 2 : $250

3.      Tháng thứ 3 : $300

4.      Tháng thứ 4 : $300

5.      Tháng thứ 5 : $300

6.      Tháng thứ 6 : $300

7.      Tháng thứ 7 : $300

8.      Tháng thứ 8 : $300

9.      Tháng thứ 9 : $300


*** Cuối tháng đầu tiên chúng tôi sẽ kiểm tra các bạn để chắc chắng rằng các bạn có thể tiếp tục học hay ngưng lại để không phí phạm thời gian tiền của các bạn.


Trong tương lai rất gần, chúng tôi sẽ có một vài lớp học cho học sinh nghèoViệt Nam. Các lớp học sẽ miễn phí 100% cho gia đ́nh nghèo.